25 شهریور 1400
A A A   En
سرمایه گذاری در حوزه ی مهندسی، سرمایه گذاری ملی ...
 

سرمایه گذاری در حوزه ی مهندسی، سرمایه گذاری ملی ...

ابراهیم مبارک قدم: میزان توفیق خدمات نظام مهندسی بسته به میزان رضایت مردمی است و مردم باید بدانند که سرمایه گذاری در حوزه ی مهندسی فوایدش به آنها باز خواهد گشت و ساخت و ساز اصولی و حرفه ای حفظ سرمایه های ملی را به همراه خواهد داشت.
شنبه، 09 آذر 1398 | Article Rating

ابراهیم مبارک قدم:

اقدامات مثبت انجام شده در حوزه نظام مهندسی باید مستمر بوده و این سازمان باید با دستگاه های اجرایی برای ایجاد انتفاع عمومی، ارتقای خدمات و کیفیت مهندسی هم افزایی داشته باشد.

حضور نظام مهندسی در کمیته ها، کارگروه ها و شوراها بسیار حائز اهمیت بوده و نباید این حضور انفعالی باشد. سازمان نظام مهندسی می تواند با ارائه دیدگاه های کارشناسانه و فنی؛ فرصت تصمیم سازی و برنامه ریزی های کلان را فراهم کند.

نیازها و درخواست های اعضای نظام مهندسی هم باید شنیده شده و با توجه به قوانین و ظرفیت ها برآورده شود چرا که بدون مشارکت اعضا دست یافتن به اهداف و آرمان ها امکان پذیر نخواهد بود.

وجدان کاری و فعالیت حرفه ای مهندسی است که به طور مستقیم در ساخت و ساز اثر داشته و می تواند شاخص ها و استاندارد ها را پوشش دهد.

تعرفه های خدمات مهندسی هم با توجه به ظرفیت های قانونی و البته بضاعت مالکان باید تا جایی که امکان دارد به گونه ای باشد که رضایت مهندسین جهت ارائه خدمات فراهم شود.

سامانه ارجاع نظارت باید هرچه زودتر اجرایی شود ولی و دقت شود که هیچ اثر مخربی در ساخت و ساز و زندگی مردم نداشته باشد و بسترهای ارایه خدمات با کیفیت را فراهم نماید.

نظارت بر ساخت و سازهای صنعتی هم موضوعی است که نظام مهندسی باید در آن نقش سازنده ای ایفا کند.

تصاویر
  • سرمایه گذاری در حوزه ی مهندسی، سرمایه گذاری ملی ...
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: