| 05 مهر 1399
A A A   En

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار (G2B)

شرح خدمت

نظارت بر حسن عملکرد نظام مهندسی و کاردانی ساختمان

مستندات مورد نياز

درخواست کتبی متقاضی به اضمام سایر مدارک  مورد نیاز حسب موضوع مطرح شده

قوانين و مقررات

مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374

پاسخ به سوالات متداول

 

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

7 روز

 

هزينه هاي مورد نياز براي دريافت خدمت

 

ندارد

مسئول اصلي ارائه خدمت

 

آقای عبدالرزاقی 02833820329

abdolrazaghi@qmrud.ir

مراحل گردش كار

  1. وصول شکایت از عملکرد سازمان نظام مهندسی و کاردانی و بررسی و پیگیری موضوع
  2. بررسی شکایت و ارجاع به کارشناس
  3. بررسی شکایت توسط کارشناس مربوطه
  4. انجام استعلام از سازمان مربوطه و اخذ گزارش
  5. اعلام نتیجه اقدامات به متقاضی

آدرس محل خدمت

ساختمان فلسطین : قزوین، خیابان فلسطین، تقاطع بلوار مدرس، اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین 02833339029

نمودار فرایند روش ارائه خدمت

 

ماهیت خدمت

ماهیت خدمت غیر الکترونیکی می باشد

ساعت ارائه خدمت

7.30 الی 14.30 روزهای شنبه تا چهارشنبه

7.30 الی 13.30 پنج شنبه

استعلام ( فرآیندهای بین دستگاهی )

سازمان نظام مهندسی و نظام کاردانی استان

تعداد مراجعه حضوری

-