| 05 مهر 1399
A A A   En

نوع خدمت

 خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت

نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری و مصوبات

مستندات مورد نیاز

مصوبات کمیسیون ماده 5 و کارگروه امور زیربنایی روستایی عشایری شهری و آمایش محیط زیست

قوانین و مقررات

مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ملی و ... ـ قانون تاسیس شورایعالی و معماری ایران ـ آیین نامه احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و ...

پاسخ به سئوالات متدوال

کنترل بر اجري ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري برچه اساسي صورت مي پذيرد؟
با بررسي قوانين مربوطه طرح هاي شهرسازي و معماري و عمران که اجراي ضوابط و مقررات مزبور در آن ها الزامي است و تطابق نحوه عملکرد مراجع با آن ضوابط از طريق بازديد ميداني و بررسي قوانين

چنانچه پروانه ساختماني خلاف ضوابط توسط شهرداري صادر شود از چه مرجعي مي توان پيگيري نمود؟
از مرجع نظارت بر تغييرات طرح تفصيلي موضوع کميسيون ماده 5

 

 

مدت زمان انجام خدمت

-

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

-

مسئول اصلی ارائه خدمت

خانم سودابه زرين پور  -02833820256

 s.zarinpour@qmrud.ir

مراحل گردش کار

  1. نظارت بر تغییرات طرح تفصیلی موضوع کمیسیون ماده 5
  2. بررسی طرح های توسعه و عمران مصوب و مصوبات ابلاغ شده
  3. تطبیق عملکرد مرجع صدور پروانه طبق طرح ها و مصوبات 
  4. استخراج مغایرت
  5. ارشاد و هدایت به سمت اجرای طرح
  6. پیگیری از مراجع ذیربط استانی

آدرس محل ارائه خدمت

ساختمان فلسطین : قزوین، خیابان فلسطین، تقاطع بلوار مدرس، اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین  - ٣٣٣٣٩٠٢٩-٠٢٨

   

نمودار فرایند

ماهیت خدمت

ماهیت خدمت غیر الکترونیکی میباشد

ساعت ارائه خدمت

7.30 الی 14.30 روزهای شنبه تا چهارشنبه

7.30 الی 13.30 پنج شنبه

استعلام (فرایندهای بین دستگاهی)

 

تعداد مراجعه حضوری

ندارد