| 05 مهر 1399
A A A   En

نوع خدمت

 خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت

مدیریت و راهبری توسعه خدمات (روبنایی زیربنایی) ارتقای زیرساخت‌ها و تجهیز فضاهای شهری در محدوده ها و محله های هدف 

مستندات مورد نیاز

قراردادهای منعقده مرتبط با اداره کل نظارت بر امور اجرایی در استان به انضمام تمامی مدارک پیوست مورد نیاز مطابق با بخشنامه ها

قوانین و مقررات

تمامی مصوبات و بخشنامه های دولت مرتبط با اداره کل نظارت بر امور اجرایی

پاسخ به سئوالات متدوال

 

متوسط مدت زمان انجام خدمت

سالانه

هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

ندارد

مسئول اصلی ارائه خدمت

اقای حامد رجبی 02833820319

h.rajabi@qmrud.ir

مراحل گردش کار

 

آدرس محل ارائه خدمت

ساختمان فلسطین : قزوین، خیابان فلسطین، تقاطع بلوار مدرس، اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

تلفن ٣٣٣٣٩٠٢٩-٠٢٨

نمودار فرایند

 

ماهیت خدمت

ماهیت خدمت غیر الکترونیکی می باشد

ساعت ارائه خدمت

7.30 الی 14.30 روزهای شنبه تا چهارشنبه

7.30 الی 13.30 پنج شنبه

استعلام (فرایندهای بین دستگاهی)

معاونت برنامه ریزی و نظارت و راهبردی رئیس جمهور

تعداد مراجعه حضوری

4 بار در سال (جلسات هیات عامل به طور مداوم)

برحسب نیاز جلساتی برگزار میگردد.