| 05 مهر 1399
A A A   En
گزارش تصویری سفر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی به استان قزوین

گزارش تصویری سفر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی به استان قزوین

تاریخ انتشار: 1399/05/23|   بازدید: 43 |  print

نعمت اله ترکی در سفر یک روزه ضمن بازدید از اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین و دیدار با همکاران اداره کل از پروژه آماده سازی طرح اقدام ملی مسکن و کاروانسرای تاریخی سعدالسلطنه قزوین نیز بازدید کرده و در جلسه شورای اداری اداره کل شرکت نمود.