| 24 مرداد 1399
A A A   En
بازنگری طرح جامع تاکستان باید با توجه به چشم انداز و راهبردهای توسعه آتی شهر باشد

بازنگری طرح جامع تاکستان باید با توجه به چشم انداز و راهبردهای توسعه آتی شهر باشد

تاریخ انتشار: 1399/05/11|   بازدید: 25 |  print

مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین: در بازنگری طرح جامع تاکستان مهندسین مشاور لازم است مواردی که به صورت درون زا و بیرون زا می توانند در توسعه شهر تاثیر گذار باشند  از جمله چشم انداز و راهبردهای توسعه آتی شهر بر اساس طرح های فرادست، سیاست های حمل و نقل و تحلیل وضع اجتماعی و اقتصادی و کالبدی را استخراج کرده و به دبیر خانه ارائه کنند.

 

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، ابراهیم مبارک قدم در جلسه ساخت و ساز غیرمجاز در تاکستان و بازنگری طرح جامع این شهر که با حضور نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی، معاون عمرانی استاندار، فرماندار شهرستان، مشاور طرح و سایر مسئولین برگزار شده، عنوان کرد: طرح جامع شهرستان تاکستان با محدودیت هایی روبرو شده و مواردی وجود دارد که در طول اجرای این طرح، شهر با آنها روبرو شده است.

وی در این باره گفت: از جمله این محدودیت ها رشد بی رویه شهر خارج از محدوده و حریم شهر بوده که در چند سال اخیر اتفاق افتاده و بر این اساس ما برای انجام اقدامات کوتاه مدت جلساتی در حوزه فرمانداری شهرستان با حضور مدیریت شهری برگزار کرده و از مناطقی که مورد تعرض و تصرف واقع شده بازدید کردیم.

مبارک قدم بیان داشت: نتیجه این گزارشات در کارگروه امور زیربنایی مطرح و مقرر شد از سوی مهندسین مشاور برای اراضی خارج از محدوده که مورد دخل و تصرف قرار گرفته راهکارهایی در نظر گرفته شود و همچنین برای اراضی که مابین این ساخت و سازها قرار گرفته نیز تصمیم مناسب اتخاذ شود.

مبارک قدم بیان داشت: در آخرین جلسه کارگروه زیربنایی و شهری که در اداره کل راه و شهرسازی برگزار شد مقرر شد مهندسین مشاور اطلاعات جمعیتی و کالبدی شهر را به روز رسانی کرده و نرخ رشد پیشنهادی را با روش های مختلف بررسی و به کارگروه ارائه دهد.

وی افزود: مهندسین مشاور لازم است مواردی که به صورت درون زا و بیرون زا میتوانند در توسعه شهر تاثیر گذار باشند  از جمله چشم انداز و راهبردهای توسعه آتی شهر بر اساس طرح های فرادست، سیاست های حمل و نقل و تحلیل وضع اجتماعی و اقتصادی و کالبدی را استخراج کرده و به دبیر خانه ارائه کنند.

مبارک قدم بیان داشت: مهندسین مشاور می بایست نسبت به تهیه نقشه اراضی که به صورت مشروع  قابل تثبیت  هستند و اراضی غیر قابل ساخت و ساز و اراضی ذخیره که برای توسعه شهر مد نظر قرار داده اند را در سه لایه به کارگروه زیربنایی ارائه نماید.

مدیر کل راه و شهرسازی درباره بخش عمده ای از مناطقی که در حاشیه شهر در سالهای اخیر شکل گرفته اند گفت: حاشیه نشینی ناشی از مهاجرت جمعیت روستایی می باشد و چون این موضوع در حیطه اختیارات راه و شهرسازی نیست مقرر شد یک کمیته راهبردی به منظور بررسی دلایل و آسیب شناسی منشا تحولات جمعیتی منطقه و رشد مناطق حاشیه نشینی پیرامون شهر تشکیل شود؛ همچنین اقدامات پیشگیرانه جهت رشد بی رویه شهر مانند بررسی احداث کمربند سبز و ایجاد خدمات عمومی از سوی مشاور بررسی و اقدام شود.

گفتنی است در  این جلسه مهندسین مشاور توضیحاتی درباره ارزیابی وضع موجود و تحلیل مواردی که در صورت جلسه اشاره شد به جلسه ارائه دادند.