دوشنبه، 5 خرداد 1399
A A A   En
گزارش تصویری بازدید مدیرکل از پروژه های تقاطع غیر هم سطح ضیاء آباد به اتوبان و تقاطع هم سطح فارسجین شهرستان تاکستان

گزارش تصویری بازدید مدیرکل از پروژه های تقاطع غیر هم سطح ضیاء آباد به اتوبان و تقاطع هم سطح فارسجین شهرستان تاکستان

تاریخ انتشار: 1398/09/11|   بازدید: 57 |  print

ابراهیم مبارک قدم مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین به همراه بهمن طاهرخانی نمایندگی مردم شهرستان تاکستان در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجتبی دائی دائی معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین از پروژه های شهرستان تاکستان بازدید کرد