| 22 مرداد 1399
A A A   En
سرمایه گذاری در حوزه ی مهندسی، سرمایه گذاری ملی ...

سرمایه گذاری در حوزه ی مهندسی، سرمایه گذاری ملی ...

تاریخ انتشار: 1398/09/09|   بازدید: 142 |  print

ابراهیم مبارک قدم: میزان توفیق خدمات نظام مهندسی بسته به میزان رضایت مردمی است و مردم باید بدانند که سرمایه گذاری در حوزه ی مهندسی فوایدش به آنها باز خواهد گشت و ساخت و ساز اصولی و حرفه ای حفظ سرمایه های ملی را به همراه خواهد داشت.

 

ابراهیم مبارک قدم:

اقدامات مثبت انجام شده در حوزه نظام مهندسی باید مستمر بوده و این سازمان باید با دستگاه های اجرایی برای ایجاد انتفاع عمومی، ارتقای خدمات و کیفیت مهندسی هم افزایی داشته باشد.

حضور نظام مهندسی در کمیته ها، کارگروه ها و شوراها بسیار حائز اهمیت بوده و نباید این حضور انفعالی باشد. سازمان نظام مهندسی می تواند با ارائه دیدگاه های کارشناسانه و فنی؛ فرصت تصمیم سازی و برنامه ریزی های کلان را فراهم کند.

نیازها و درخواست های اعضای نظام مهندسی هم باید شنیده شده و با توجه به قوانین و ظرفیت ها برآورده شود چرا که بدون مشارکت اعضا دست یافتن به اهداف و آرمان ها امکان پذیر نخواهد بود.

وجدان کاری و فعالیت حرفه ای مهندسی است که به طور مستقیم در ساخت و ساز اثر داشته و می تواند شاخص ها و استاندارد ها را پوشش دهد.

تعرفه های خدمات مهندسی هم با توجه به ظرفیت های قانونی و البته بضاعت مالکان باید تا جایی که امکان دارد به گونه ای باشد که رضایت مهندسین جهت ارائه خدمات فراهم شود.

سامانه ارجاع نظارت باید هرچه زودتر اجرایی شود ولی و دقت شود که هیچ اثر مخربی در ساخت و ساز و زندگی مردم نداشته باشد و بسترهای ارایه خدمات با کیفیت را فراهم نماید.

نظارت بر ساخت و سازهای صنعتی هم موضوعی است که نظام مهندسی باید در آن نقش سازنده ای ایفا کند.

  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد