| 05 مهر 1399
A A A   En
گزارش تصویری بازدید علی اکبر حاجی محمدی مشاور عالی معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه در امور زیربنایی و عمرانی از محورهای روستایی بخش افشاریه خرمدشت و افتتاح راه روستایی کشمرز

گزارش تصویری بازدید علی اکبر حاجی محمدی مشاور عالی معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه در امور زیربنایی و عمرانی از محورهای روستایی بخش افشاریه خرمدشت و افتتاح راه روستایی کشمرز

تاریخ انتشار: 1398/05/01|   بازدید: 863 |  print

بازدید دکتر علی اکبر حاجی محمدی مشاور عالی معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه در امور زیربنایی و عمرانی به همراه مدیر کل راه و شهرسازی، فرماندار بوئین زهرا و جمعی از مدیران و مسئولین از محورهای روستایی بخش افشاریه خرمدشت و افتتاح راه روستایی کشمرز