| 31 خرداد 1400
A A A   En
لزوم پرداختن به موضوعات بومی و ارتباط آن با اندیشه ی ایرانشهری
پنجمین نشست از سلسله نشست‌های اندیشه و تمدن ایران‌شهری قزوین با موضوع "شهر آرمانی در چارسوی اندیشه و عمل" برگزار شد.
پنجشنبه 03 آبان 1397