| 05 مهر 1399
A A A   En
لزوم پرداختن به موضوعات بومی و ارتباط آن با اندیشه ی ایرانشهری
پنجمین نشست از سلسله نشست‌های اندیشه و تمدن ایران‌شهری قزوین با موضوع "شهر آرمانی در چارسوی اندیشه و عمل" برگزار شد.
چهارشنبه 02 آبان 1397