25 شهریور 1400
A A A   En

معاونت مهندسی و ساخت

 


مجتبی دایی دایی
پست سازمانی : معاونت مهندسی و ساخت
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی معماری
شماره تلفن و نمابر:  33699473-028

آدرس: پونک انتهای بلوار حکیم ، اداره کل راه و شهرسازی

ادارات تحت مدیریت :

اداره فنی و امور مهندسان مشاور

اداره نظارت بر ساخت راه ها

اداره نظارت بر ساخت راه های فرعی و روستایی

اداره اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیسات عمومی