25 شهریور 1400
A A A   En

 

معاونت بازآفرینی شهری و مسکن

 

 


مجید فرجی پور
پست سازمانی : سرپرست معاونت مسکن و ساختمان
رشته تحصیلی: کارشناس  شهرسازی
تلفن دفتر: 02833340071
آدرس ایمیل :

 

آدرس:قزوین-خیابان فلسطین-تقاطع بلوار مدرس-اداره کل راه وشهرسازی قزوین
ادارات تحت مدیریت:

اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری

اداره مطالعات اقتصاد مسکن و مهندسی باز آفرینی شهری

اداره تشکل های حرفه ای و بازآفرینی شهری

اداره هماهنگی و امور اجرایی