| 05 مهر 1399
A A A   En

معاونت شهرسازی و معماری
محسن اسماعیلی
پست سازمانی: معاونت شهرسازی و معماری و دبیر کمیسیون ماده 5 استان
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد معماری، دانشجوی دکتری معماری
آدرس : قزوین خیابان فلسطین چهارراه بلوار مدرس –اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

تلفن تماس: 33820260-028
فکس :        33323303-028
کد پستی :     3413868543

 

ادارات تحت مدیریت:

اداره طرح های توسعه شهری و معماری

اداره نظارت بر طرح های توسعه و عمران

دبیرخانه کمیسیون های تخصصی مسکن و شهرسازی

اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان