26 مهر 1400
A A A   En

معاونت شهرسازی و معماریلیدا معروفی
پست سازمانی:  معاونت شهرسازی و معماری و دبیر کمیسیون ماده 5 استان
مدرک تحصیلی: کارشناس معماری
آدرس : قزوین خیابان فلسطین چهارراه بلوار مدرس –اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

تلفن تماس: 33820260-028
فکس :        33323303-028
کد پستی :     3413868543

Email:

 

ادارات تحت مدیریت:

اداره طرح های توسعه شهری و معماری

اداره نظارت بر طرح های توسعه و عمران

دبیرخانه کمیسیون های تخصصی مسکن و شهرسازی

اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان