25 شهریور 1400
A A A   En

 

دکتر سید علی هاشمی، مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین

آدرس : قزوین خیابان فلسطین چهارراه بلوار مدرس –اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین


تلفن تماس: 33820455-028


ایمیل:
a.hashemi@qmrud.ir