| 06 آبان 1399
A A A   En

 

مهندس ابراهیم مبارک قدم، مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین

 

 ابراهیم مبارک قدم مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین

 

آدرس : قزوین خیابان فلسطین چهارراه بلوار مدرس –اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین


تلفن تماس: 33820455-028


ایمیل:
e.mobarakghadam@qmrud.ir

 

پیشینه علمی و اجرایی مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین