25 شهریور 1400
A A A   En

 

معاونت توسعه و منابع

 

 


اسماعیل حافظی

 

پست سازمانی : معاونت توسعه منابع
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
آدرس : قزوین –خیابان فلسطین –تقاطع بلوار مدرس- اداره کل راه و شهرسازی
استان قزوین
تلفن تماس: 33820388-028
ادارات تحت مدیریت:

اداره پشتیبانی توسعه منابع انسانی و تحول اداری

اداره امور مالی و ذی حسابی

اداره درآمد وهزینه های عملیاتی