25 شهریور 1400
A A A   En

 مرتضی طاهرخانی

پست سازمانی : رئیس اداره تاکستان

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی معماری

تلفن : 35244841-028

فکس: 35244841-028

آدرس ایمیل :m.taherkhani@qmrud.ir

آدرس:   تاكستان- ميدان ورودي تاكستان جنب دادگستري اداره راه و شهرسازي- کدپستی: 48833-34818         

ادارات تحت مدیریت:  اداره راه وشهرسازی تاکستان