| 25 تیر 1399
A A A   En

داوود رحمانی
پست سازمانی : مسئول اداره البرز
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد
تلفن : 028-32246225
فکس:028-32246226
آدرس ایمیل : d.rahmani@qmrud.ir

 

آدرس: الوند – خیابان امام حسن (ع) – خیابان امام صادق (ع) – مجتمع ادارات – اداره راه و شهرسازی البرز
ادارات تحت مدیریت:

اداره البرز