| 31 خرداد 1400
A A A   En

میرزا علی احمدی
پست سازمانی :سرپرست اداره آبیک
رشته تحصیلی: لیسانس علوم قضایی
تلفن : 02832895033 – 32895022
فکس:028- 32895033 
آدرس ایمیل :

 

آدرس: :  شهرک بعثت (مسکن مهر) مجتمع ادارات اداره راه وشهرسازی آبیک
ادارات تحت مدیریت:

اداره راه وشهرسازی آبیک