| 25 تیر 1399
A A A   En

 محسن آذربایجانی
پست سازمانی : رئیس اداره آبیک
رشته تحصیلی: لیسانس حقوق
تلفن : 02832895033 – 32895022
فکس:028- 32895033 
آدرس ایمیل : m.azarbaijani@qmrud.ir

 

آدرس: :  شهرک بعثت (مسکن مهر) مجتمع ادارات اداره راه وشهرسازی آبیک
ادارات تحت مدیریت:

اداره راه وشهرسازی آبیک