25 شهریور 1400
A A A   En

منشور اخلاقی وزارت راه وشهرسازی


خدا هیچکس را تکلیف نکند مگر بقدر توانایی او (و روز جزا) نیکی های هر شخص به سود خود او و بدیهایش نیز به زیان خود اوست، بار پروردگارا ما را بر آنچه به فراموشی یا بخطا کرده‌ایم مؤاخذه مکن، بار پروردگارا تکلیف گران طاقت فرسا چنانکه بر پیشینیان نهادی برما مگذار، بار پروردگارا بار تکلیفی فوق طاقت ما را بدوش منه و ببخش گناه ما را و بر ما رحمت فرما، تنها سلطان ما و یار و یاور ماتویی ما را بر (مغلوب کردن) گروه کافران یاری فرما. آیه (۲۸۶) سوره بقره
 
1- حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی.

2-خوشرویی و متانت رفتار نسبت به همکاران و مراجعان.

ای اهل ایمان هرگز نباید قومی قوم دیگر را مسخره کند شاید آنها بهتراز آنها (مسخره کننده ها) باشند … آیه (۱۱) سوره حجرات

3- راهنمایی به موقع و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگیری از سرگردانی آنها.

4- فراهم نمودن فضای مطلوب مراودات به گونه ای که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند.

5- ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض (قومی، جنسی، خویشاوندی، مذهبی و …).

در کار ناشایسته ای که بخطا کنید به شما گناهی نیست لیکن آن کار زشتی را که بعمد و با اراده قلبی می کنید بر آن گناه مؤاخذه می شوید. آیه (۵) سوره احزاب

6- توجه به صحبت ها و خواسته های مراجعان وحداکثر تلاش در پاسخگویی و ارائه خدمت به آن.

هیچکس نمی داند که پاداش نیکوکاریش چه نعمت و لذتهای بی نهایت که روشنی دیده است در عالم غیب براو ذخیره شده است. آیه (۱۷) سوره سجده

7- ارائه اطلاعات لازم به همکاران جهت خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب.

8- انجام وظایف به صورت مؤثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقرارت سازمانی.

9- خودداری از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه،سفارش و اخذ هرگونه هدیه غیرمتعارف و وجه نقد.

بزرگوارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست و خدا از حال شما کاملاً آگاهست آیه (۱۳) حجرات

10- رعایت نظم و انضباط اداری.

11- برنامه ریزی فعالیتها و انجام آن براساس زمان پیش بینی شده

12- انجام فعالیت ها براساس روش مستند و مشخص نه براساس سلیقه کارکنان یا مدیران.

در کارها به خدا توکل کن (که تنها) خدا برای مدد کفایت است آیه (۳) سوره احزاب

13- پرهیز از شایعه سازی، تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی در جهت تضعیف صمیمیت و اعتماد کارکنان.

از خدا بترسید (نافرمانی نکنید) که خدا به گفتار شما شنوا و داناست. آیه (۱) سوره حجرات

14- راز داری و خودداری از افشاء اسناد محرمانه

15- استفاده از پوشش متناسب با عرف و فرهنگ جامعه.

16- پرهیز از استعمال دخانیات در محیط کار.

17- استفاده مطلوب از وسایل ایمنی حسب مورد.

18- جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان

19- برقراری توازن و اعتدال بین زندگی شغلی و خانوادگی

20- استفاده صحیح از اختیارات و قدرت انسانی

21- درک صحیح اهداف سازمان و تلاش در جهت همسویی اهداف فردی با آن.

22- احساس مسئولیت نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود.

23- رعایت قوانین و مقررات سازمانی بطور دقیق.

24- اهمیت دادن به ارتقاء دانش و بینش بعنوان وظیفه .
 

   طرح تکریم ارباب رجوع
اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین