25 شهریور 1400
A A A   En

تعاریف و مفاهیم فنی راه و شهرسازی

سیل کت:
به نوعی آسفالت حفاظتی با ضخامت کم اطلاق می گردد که به منظور بهبود راه آسفالته(اعم از آسفالت گرم یا آسفالت سطحی یا انواع دیگر آسفالت) و نیز غیر قابل نفوذ نمودن آن در مقابل نزولات جوی نظیر برف و باران و غیره بکار برده می شود. سیل کت شامل پخش یک لایه قیر مخلوط با امولسیون قیر توأم با مصالح و یا بدون پخش مصالح باشد

پریمکت:
اندود نفوذی به منظور آماده نمودن سطح راه شنی جهت بخش قشر آسفالت آنجام می گردد قیر پریمکت که در سطح راه شنی پخش می گردد در داخل خلل و فرج آن نفوذ نموده و علاوه بر تحکیم سطح راه شنی سبب تسهیل چسبندگی قشر آسفالت به بدنه راه می گردد.

تک کت:
پخش یک لایه بسیار نازک امولسیون قیر روی سطح آسفالتی یا بتنی به منظور آغشته نمودن سطوح مزبور و ایجاد و چسبندگی با قشر آسفالتی که متعاقباً روی آن پخش می شود اندود سطحی و یا تک کت نامیده می شوند.

لکه گیری:
هر گاه در راهها بر اثر فشار ترافیکی و خرابی جسم راه آسفالت سطح راه خراب شده و با به شکل موزائیکی درآمده باشد بوسله دستگاه کاتر آسفالتهای خراب شده را بصورت شکلهای منظم خارج نموده و چنانچه زیرسازی نیز دچار آسیب دیدگی شده بود نسبت به اصلاح آن نیز اقدام می کنیم سپس یک لایه تک کت ریخته و با آسفالت مرغوب رویه را مرمت می نمائیم.

حریم راه:
با توجه به نوع راهی که طراحی و احداث گردد حریم در نظر گرفته می شود. منظور از حریم مقدار زمینی است که از دو طرف راه برای مقاصد خاصی اختصاص می یابد این مقاصد را می توان بطور خلاصه بشرح ذیل ذکر نمود:
1- ایجاد میدان دید وسیعتر برای رانندگان
2- ایجاد تسهیلات جهت تعریض راه در آینده با توجه به افزایش ترافیک
3- جلوگیری یا کاهش خطرات ناشی از انحراف خودروها از جاده ((با جلوگیری از احداث ساختمان با هر گونه بنا در حریم))

گاردریل:
نوعی جدا کننده که از جنس ورق گالوانیزه برای حفاظ در راهها استفاده می شود که در اتوبانها، نقاط پرتگاه، گردنه ها و قوسها نصب می شود تا از تصادفات و اتفاقات ناگوار در هنگام رانندگی جلوگیری شده یا عوارض آنها کمتر شود.

نیوجرسی:
نوعی جدا کننده بتنی می باشد که در ارتفاع مختلف از قبیل یک یا دو متری ساخته می شود که در بزرگراه ها جهت جلوگیری از دور زدنها و خلاف رانندگان متخلف و ایجاد امنیت و جلوگیری از اتفاقات ناگوار و تصادفات و در بعضی موارد ورود و خروج و هدایت ترافیک و جلوگیری از نور چراغهای روبرو ایجاد می شود.

چشم گربه ای:
همانگونه که خط کشی در هنگام روز و شب راننده را در مسیر حرکت راهنمایی نموده و به او در انتخاب خط مسیر ایمن کمک می کند، چشم گربه ای نیز که در انواع مختلفی ساخته می شود وظیفه هدایت راننده در خطوط مختلف ترافیکی ((لاینهای ترافیکی)) را در شب بعهده دارد. چشم گربه ایها خصوصاً در قوسها، محل پیاده روها و جاده های دارای چند خط ترافیکی کاربرد گسترده ای دارند.چشم گربه ایها با بازتابش نور چراغهای خودرو در شب رؤیت شده و راننده را در مسیر ایمن هدایت میکنند.

زهکشی و درواسیون:
نفوذ آب به لایه های زیر سازی موجب تخریب راه می گردد بنابراین همواره تلاش می شود تا از نفوذ آبهای سطحی به زیرسازی جلوگیری شود برای تحقق این امر روشهای مختلفی وجود دارد که به کمک آنها آب را از لایه دفع یا از نزدیک شدن آبهای جاری به راه جلوگیری می کنند زهکشی و درواسیون از جمله این روشهاست.

آسفالت رودمیکس:
از اختلاط مصالح سنگی با قیر مایع در سطح آماده شده بدون گرم کردن مصالح سنگی ساخته می شود از مزایای این نوع مخلوط استفاده از مصالح سنگی در کنار راه ریسه یا در نزدیکی های انبار شده می باشد مصالح سنگی آسفالت مخلوط باید از سنگ یا شن شکسته یا شن و ماسه رودخانه ای و یا مخلوطی از آن دو تهیه شده باشد این مصالح بایستی سخت، مقاوم و تمیزباشند که بوسیله مخلوط کننده ای نظیر گریدر و یا لودر و یا هر وسیله مناسب دیگر در کنار راه تهیه می شود.

آسفالت گرم:
عبارت است از مخلوطهای مصالح سنگی با قیر خالص که در کارخانه آسفالت با درجه حرارت معین طبق مشخصات تهیه و با توجه به فاصله حمل مشخص که مجاز می باشد آماده شده و بوسیله فینیشر بر روی سطح راه پخش و کوبیده می شود.

بیندر:
بیندر بتن آسفالتی می باشد که با سنگ شکسته از مصالح رودخانه ای یا کوهی تهیه می شود و مصالح سنگی آن دارای دانه بندی 25-0 میلی متر و 19-0 میلی متر می باشد بیندر بصورت یک لایه طبق ابعاد و ضخامت هایی که در نقشه مشخص شده بر روی سطوح آماده شده راه پخش می گردد البته در مواردی که ضخامت قشر آسفالت زیاد باشد با توجه به دانه بندی انتخاب شده ممکن است در یک لایه یا بیشتر اجرا شود.ضمناً لایه بیندر بر اساس طراحی روسازی جاده محاسبه و مشخص می گردد.

توپکا:
بتن آسفالتی است که از مصالح رودخانه ای یا مصالح سنگ کوهی تهیه می شود و مصالح سنگی آن دارای دانه بندی 19-0 میلی متر می باشد و جهت پوشش لایه نهائی بتن آسفالت بکار می رود که به آن اصطلاحاً رویه می گویند و ضخامت این لایه را بر اساس طراحی روسازی جاده محاسبه و مشخص می گردد.

بیس:
بیس قشری است که مصالح سنگی و یا مخلوطی از مصالح سگی و مواد چسبیده با مشخصات فنی معین و به ضخامت محاسبه شده می باشد که بر روی بستر 50-0 میلی متر و 38-0 میلی متر و 25-0 میلی متر می باشد که حداقل 50% مصالح مانده روی الک شماره 4 باید شکسته و ارزش ماسه ای آن بیشتر از 35 باشد این قشر باید قابلیت تحمل بار محوری و همچنین زهکشی راه را داشته باشد.

ساب بیس:
ساب بیس قشری از مصالح سنگی با مشخصات فنی معین و به ضخامت محاسبه شده می باشد که بر روی بستر روسازی راه بمنظور تحمل بارهای وارده از جانب قشر اساس قرار می گیرد این قشر معمولاً ااولین لایه از ساختمان روسازی را تشکیل می دهد.
و ضخامت آن نیز بر اساس طراحی روسازی راه محاسبه و تعیین می گردد.مصالح آن دارای دانه بندی 50-0 میلی متر و 48-0 میلی متر و 25-0 میلی متر می باشد.

ردایلینگ:
به نوعی قیر پاشی سطح راههای شنی اطلاق می گردد که بمنظور تحکیم و تثبیت سطح شنی راه و نیز غبار نشانی بکار برده می شود راههای شنی که به این روش قیر پاشی می شوند پس از مدتی سطح شنی آنها مبدل به یک سطح پایدار گردیده که در برابر نفوذ آب مقاوم می باشد قیرهای مورد مصرف آن عبارتند از 70-mc و 250-mc و 70-sc و 250-

اراضی مسکونی

به سطوحی ابلاغ می شود که بر اساس نقشه کاربری اراضی برای احداث واحدها و مجموعه های مسکونی اختصاص یافته اند .به غیر از کاربرد سکونتی ،در این سطوح فقط می توان کاربرهای خدماتی رده محله و ناحیه را بر اساس محل هایی که در طرح تفضیلی تعیین می شود ،با رعایت ضوابط مستقر نمود .

اراضی با کاربری باغ

شامل فضای سبز خصوصی و باغاتی است که مالکین آن موظفند در چارچوب ضوابط  باغات نسبت به حفظ کاربری این گونه املاک اقدام نمایند .

باغ زمینی است با مساحت بیش از 500متر مربع ،دارای سند مالکیت به عنوان باغ

ارتفاع باغ

عبارت است از فاصله قائم بالاترین حد یک ساختمان تا رقوم کف تعیین شده بر اساس معبر دسترسی مجاور قطعه زمین .

توضیح : ارتفاع خرپشته پله ،اتاقک آسانسور ،برج خنک کننده ،دودکش ،منبع آب ذخیره ،آنتن ،جان پناه و مانند این در این محاسبه منظور نمی شود .

ارتفاع مفید

عبارت است از فاصله کف تمام شده یا قسمتی از دو طبقه تا پایین ترین حد ساخت و ساز سقف همان طبقه .

اضافات

عبارت است از ساخت و سازهایی که علاوه بر ساختمان اصلی به منظور بهبود کیفی عملکرد بنا ،احداث می شوند .

ایوان

فضایی است که تنها از یک طرف با هوای آزاد به طور مستقیم  ارتباط دارد .ایوان همیشه مسقف است .

بازشو

سطحی از نما و یا دیوارهای ساختمان که به منظور  عبور یا تامین نور و تهویه خالی نگه داشه شده  است و یا با مصالحی که قابلیت عبور نور و هوا داشته و یا امکان تغییر مکان را دارد ،پوشیده شده  باشد .

بافت های فرسوده

بافت فرسوده به آن بخش از شهر اطلاق می شود که محدوده ی آن ها بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و یا سایر قوانین موضوعه تعیین و به تصویب مراجع ذیصلاح می رسند .در حال حاضر این محدوده ها بر اساس مصوبه ی شورای عالی شهرسازی و معماری ،مورخ 11/2/1385 تعیین می شوند . بر اساس این مصوبه بافت فرسوده به بافتهای اطلاق می شود که سه شاخص ذیل در مورد آن ها دارای مصداق  باشد:

الف -ریزدانگی :بلوک هایی که بیش از 50 درصد پلاک های آن ها دارای مساحتی کمتر از 200 متر مربع هستند .

ب-ناپایداری :بلوک هایی که بیش از 50 درصد بناهای آن ناپایدار و فاقد ساز مناسب است .

نفوذناپذیری :بلوک های که بیش از 50 درصد معابر آن ها دارای عرض کمتر از 6  متر اهستند .

بالکن

سطحی است از دو یا سه طرف به طور مستقیم در مجاورت هوای آزاد قرار گرفته است و زیر آن به وسیله فضای بسته ای اشتغال نشده است .

بر  زمین

عبارت است از حد نهایی عرض یک معبر (به وی‍‍‍‍ژه معابر دسترسی)که لبه قطعه زمین را تعیین می کند .

پاسیو

فضای بازی که در میان ساختمان قرار دارد و به طور معمول اضلاع آن در تمام ارتفاع ساختمان امتداد یافته است و و ظیفه تامین نور و تهویه بخشی از ساختمان را در طبقات بر عهده دارد .

 پخی

عبارت است از خط موربی که سطح گوشه ای از قطعه زمین را که در نبش دو معبر قرار دارد را به منظور ایجاد دید مناسب رانندگی حذف نموده و آن را جزء فضاهای شهر قرار می دهد .

پیش آمدگی یا کنسول

هرگونه بیرون آمدگی ساختمان در طبقات فوقانی

پیلوت

عبارت است از تمام یا قسمتی از طبقه همکف که به صورت فضای سرپوشیده و باز در زیر تمام یا قسمتی از کف طبقه اول قرار می گیرد .حداکثر سطح پیلوتی معادل سطح آن قسمت از کف طبقه اول است که سقف پیلوتی محسوب می شود .

تجمیع

عکس عمل تفکیک است به نحوی که بتوان از نظر ثبتی دو یا چند قطعه زمین مجاور یکدیگر را تبدیل به یک پلاک ثبتی نمود .

تراکم

تراکم شاخص یا معیار میزان استفاده از سطح زمین برای ساختمان یا تعداد جمعیت در واحد سطح (هکتار)است.

تراکم جمعیتی

عبارتست از نسبت تعداد جمعیت به واحد سطح که مقیاس آن در مطالعات شهری کشور نفر در هکتار است .

تراکم خاص جمعیت

عبارت است از نسبت جمعیت ساکن در هر محدوده به سطح اختصاص یافته جهت کاربری مسکونی در آن محدوده به ازای واحد سطح .

تراکم خاص مسکونی

 تراکم خاص مسکونی عبارت از نسبت تعداد جمعیت ساکن به مساحت زمین های مسکونی  در یک محدوده شهری یا  تمام شهر .

تراکم در واحد مسکونی (ضریب اشتغال واحد مسکونی )

تراکم در واحد  مسکونی یعنی متوسط افراد ساکن  در یک واحد مسکونی (یا در یک اتاق از یک واحد مسکونی )در محدوده معینی از شهر به این تراکم ضریب اشغال واحد مسکونی نیز می گویند .

تراکم ساختمانی

تراکم ساختمانی عبارت است از نسبت به مساحت زیر بنای ساختمانی (در مجموع طبقات ) به کل مساحت زمین مسکونی که به درصد بیان می شود

تراکم ساختمانی عبارتست از تمام سطوح ساختمان اعم از زیر زمین و روی آن که به استفاده مجاز منطقه (مسکونی ،تجاری و ...)اختصاص یابد و به عذر آن که نیمی از زیرزمین از کف معبر و یا شیب طبیعی زمین پایین تر است نمی توان آن را  جزو تراکم محسوب ننمود ،مگر آن که که در پروانه زیرزمین برای استفاده انبار طبقات ،پارکینگ و یا تاسیسات منظور شود .

فضای عمومی مجاز در زیرزمین که در تراکم ساختمانی منظور نمی شود ،عبارتست از :

-پارکینگ ،انباری و تاسیسات (مکانیکی ،برقی)

-سرایداری جهت مجتمع های مسکونی 10 واحدی و بیش تر به مساحت حداکثر 40 متر مربع

- سرویس بهداشتی

- استخر ،سونا و مکان ورزشی که منحصراُ مورد استفاده ساکنین باشد .

فضای عمومی مجاز در طبقه همکف که در تراکم ساختمانی منظور نمی شود ،عبارتست از :

پارکینگ و محل بازی بچه ها

-اتاق تاسیسات به مساحت حداکثر 30 متر مربع (در صورت عدم احداث در زیر زمین )

-اتاق نگهبانی حداکثر به مساحت 12 متر مربع

-محلی برای جلسات هیئت مدیره و مدیریت ساختمان جهت مجتمع های 10 واحدی و بیش تر به مساحت حداکثر 30 متر مربع (در پیلوتی همکف یا زیر زمین)

-سراسری ورودی

فضاهای عمومی در طبقات ساختمان که در تراکم ساختمانی منظور نمی شود ،عبارتست از :

-راه پله ،آسانسور ،پله فراراهروهای ارتباطی در حد متعارف

-خرپشته و پیش آمدگی سقف نهایی (باران گیر )هم چنین محل تاسیسات روی بام در ساختمان های بلند مرتبه ،(موارد این بند جزء زیر بنا محاسبه نمی شود ).

تبصره :به جزء محل پارک خودرو  و انبار که می توانند در اختصاص واحدهای مسکونی مجموعه قرار می گیرد ،سایر فضاهای یاد شده فوق کلاء مشاع و غیر قابل تفکیک خواهد بود .

تراکم ساختمانی عبارت  است از نسبت در صد سطح زیربنای کل ساختمان به سطح قطعه زمین مورد ساخت .

تراکم ساختمانی عبارتست از نسبت سطح کل فضای ساخته شده (سطح کل زیر بنا )در تمام طبقات بر سطح کل قطعه  زمین .

تراکم مسکونی

    تراکم مسکونی ابزار اندازه گیری میزان سکونت در یک شهر ،ناحیه و یا یک محله است .تراکم مسکونی بر حسب تعداد جمعیت ساکن در اراضی  مسکونی یک شهر و بر اساس نفر در هکتار است .

تراکم ناخالص جمعیت

عبارتست از نسبت جمعیت ساکن در هر محدوده به کل سطح آن محدوده  به ازای واحد سطح

تراکم ناخالص مسکونی

تراکم ناخالص مسکونی عبارتست از نسبت تعداد جمعیت ساکن  در هر شهر (یا ناحیه یا محله )به سطح کل اراضی مسکونی همان شهر بر حسب نفر در هکتار .در این محاسبه ،سطوح خالص اراضی مسکونی به اضافه سطوح شبکه خیابان ها و کوچه های شهری و خدمات عمومی وابسته به همان ناحیه مسکونی (به جز فضاهای بزرگ باز و صنعتی و تجاری و .....)در نظر گرفته می شود .

تراکم واحد مسکونی

عبارت است از تعداد واحد مسکونی در هر هکتار در محدوده معینی از شهر .

تعداد طبقات مجاز در ساختمان

تعداد طبقات مجاز ساختمان عبارتست از سطح کل زیر بنای مجاز تقسیم بر سطح اشتغال زمین

تفکیک

عبارت است از تقسیم قطعه زمینی با یک پلاک ثبتی به دو یا چند قطعه کوچکتر بر اساس حد نصاب تعیین شده در ضوابط به نحوی که بتوان از نظر ثبتی هر جزء حاصله را به طور مجزا مورد تملک قرار داد

جداره

منظور از جداره ،سطوح مربوط به دیوارهای محوطه هایی است که هیچ ساختمانی به صورت بلافصل به آن ملحق نیست نظیر دیوار باغات و نظایر آن .

حریم شهر

حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارات و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید .به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی ،باغات ،جنگل ها ،هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات طرح های جامع و هادی امکانپذیر است .

سرانه مسکونی

سرانه مسکونی عبارت است از مقدار زمینی که به طور متوسط از کاربری مسکونی در یک محدوده شهری یا تمام شهر سهم هر یک از ساکنان می شود.

دور برگردان

دوربرگردان به فضایی اطلاق می شود که در انتهای معبر بن بست قرار داشته و جهت دور زدن وسائط نقلیه پیش بینی می ششود .قطر دور برگردان دایره شکل نباید از 12 متر کمتر باشد .

سطح مجاز احداث بنا

عبارتست از حداکثر محدوده ای از سطح قطعه زمین که در آن احداث بنا مجاز بوده و تصویر خارجی ترین حد کلیه طبقات و یا هرگونه پیش آمدگی بر روی قطعه زمین در آن قرار گیرد .

ضریب اشتغال

عبارت است از نسبت مساحت سطح مجاز احداث بنا به مساحت قطعه زمین .

فضای عمومی

به عنوان مکان هایی تعریف می شود که همه شهروندان به گونه ای آزاد و قانونی بدان دسترسی دارند .فضاهای عمومی شهر نه تنها خیابانها ،میدانها ،چهارراهها ،بلکه فضاهای درونی ساختمان های عمومی چون کتابخانه ها و سالن های اجتماعات شهرداری ها و جز آن را نیز در می گیرد .

فضای مشاع

عبارت است از فضایی از ساختمان و یا قسمتهایی از سطح زیربنا که به صورت مشترک توسط ساکنان دو یا چند واحد مسکونی قابلیت استفاده داشته باشد و مالکیت آن به کلیه ی مالکان تعلق دارد :مانند فضای تاسیسات و سرایداری

فضای نیمه باز

فضاهایی چون بالکن و ایوان که از داخل ساختمان می توان به آنها وارد شد و در ارتباط با هوای آزاد قرار دارند به گونه ای که حداقل یک وجه آن ها باز باشد ،فضای نیمه باز محسوب می شوند .

کاربری زمین

کاربری زمین عبارت است از الگوی توزیع فضای –جغرافیایی عملکردهای مختلف شهر بر حسب نواحی مسکونی ،صنعتی ،تجاری و فضاهای اختصاص یافته برای موارد استفاده اداری ،موسسات  و نهادهای اجتماعی و گذراندن اوقات ،به سخن دیگر کاربری زمین بدان معنی است که از هر واحد زمین در سطح شهر به چه صورتی استفاده می شود و چه فعالیتهای در ترکیب با هم در قطعات مختلف زمین اسقرار می یابند .

محدوده شهر

محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر ،که ضوابط و مقررات شهرسازی در آ« لازم الاجرا است .

منطقه

درشهر های بزرگ از به هم پیوستن چند ناحیه ،منطقه شهری تشکیل می شود .

منظر شهری

کلیه عناصر طبیعی و مصنوعی (ساختمان ها و الحاقات آن ها ،مبلمان شهری ،پوشش گیاهی و....)قابل استفاده از عرصه های عمومی شهر شامل خیابان ها ،میادین ،گره ها و پهنه های عمومی است .

نما

کلیه سطوح  نمایان ساختمان های واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها که از داخل معابر قابل مشاهده است ،اعم از نمای اصلی یا نماهای جانبی ،نمای شهری محسوب شده ،لازم است با مصالح مرغوب و به طرز مناسب و زیبا و هماهنگ نماسازی شود .

نمای ساختمان

بخشی از جداره ساختمان است که در معرض دید عموم قرار دارد .

نمای شیشه ای

در صورتی که نمای ساختمان دارای پوشش حداقل 60درصد از شیشه باشد نمای شیشه ای نامیده می شود .مبنای تشخیص سایر نماها (مانند آجر ،سنگ ،کامپوزیت و ...)به همین نسبت می باشد .

 

واحد مسکونی

عبارت است از تمام یا قسمتی از سطح زیر بنا ،که به طور مستقل حداقل امکانات برای اسکان یک خانوار را دارا باشد .در یک واحد مسکونی علاوه بر فضاهای عمومی ،پیش بینی آشپزخانه ،توالت و حمام الزامی است .