17 آذر 1398
En | 
 عنوانحجم 
15061545000بررسی درخواست های تشخیص نوعیت زمین204.84 KBدانلود
15021690000 تهیه و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری237.47 KBدانلود
15021690100 تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع شهري211.54 KBدانلود
15021690101 تهيه طرح‌هاي تفصيلي شهري211.39 KBدانلود
15021690102 تهیه طرح های طراحی شهری486.50 KBدانلود
15021690103 تهيه طرح‌هاي مجموعه شهري205.56 KBدانلود
15021691000 تهیه عکس و نقشه پایه202.86 KBدانلود
15021692000 تهیه و بروز رسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران220.27 KBدانلود
15051487104 حمایت از پایان نامه های دانشجویی152.32 KBدانلود
15051680000 تدوين و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری409.32 KBدانلود
15061544000 شناسایی و نگهداشت اراضی ملی 402.50 KBدانلود
15061546100 تعیین نصاب مالکانه زمین غیر موات207.71 KBدانلود
15061546101 تعیین نصاب مالکانه زمین موات178.29 KBدانلود
15061676000 نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور213.48 KBدانلود
15061679000 نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی و کاردانی ساختمان201.17 KBدانلود
15061681000 تعیین و حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با نظام مهندس ساختمان210.32 KBدانلود
151678100 برگزاري آزمون ورود به حرفه161.13 KBدانلود
18051487101 ارائه خدمات آموزشی و ترویجی در حوزه راه ، مسکن و شهرسازی(برگزاری دوره و همایش و کنفرانس )180.13 KBدانلود
15021689101 تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع ناحيه209.58 KBدانلود
15021689100 تهيه طرح‌هاي كالبدي منطقه‌اي210.75 KBدانلود
15021549103 واگذاری زمین به عموم مردم197.53 KBدانلود
15021549102واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی204.04 KBدانلود
15061677000 انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان203.34 KBدانلود
13041682100 صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی 204.48 KBدانلود
13041682101 صدور پروانه اشتغال به کارسازندگان انبوه مسکن و ساختمان(انبوه سازان)مهندسی ،کاردانی (حقیقی)174.38 KBدانلود
13041682102 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (حقیقی) مهندسی، کاردانی، تجربی166.30 KBدانلود
13041682103 صدور پروانه اشتغال به کار کادانی شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)165.59 KBدانلود
13041682104 صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)178.53 KBدانلود
13041682105 صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی)165.68 KBدانلود
13041682106صدور پروانه اشتغال به کارسازندگان انبوه مسکن و ساختمان(انبوه سازان)مهندسی ،کاردانی (حقوقی)145.36 KBدانلود
18051678001 مديريت و راهبردي آموزشهاي تخصصي152.56 KBدانلود
13041682107 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (حقوقی) و معماری تجربی –مهندسی174.30 KBدانلود
13041682109 صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی "طراح و ناظر"175.98 KBدانلود
13041682110 صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل بازرسی(شخص حقوقی)201.76 KBدانلود
13051498000 ساخت و توسعه راه های اصلی و فرعی127.35 KBدانلود
13051498000 ساخت و توسعه راه های روستایی125.37 KBدانلود
13051498000 تامین و توسعه راهها126.84 KBدانلود
15011550000 واگذاری واحدهای ساخته شده به عموم مردم201.43 KBدانلود
15021549100 واگذاری زمین به اقشار ویژه199.89 KBدانلود
15021549101 واگذاری زمین به دستگاه های دولتی211.99 KBدانلود
13041682108 صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی "تبصره 4 ماده 11"238.88 KBدانلود
19091551000 توزیع یارانه سود بانکی اقشار ویژه198.86 KBدانلود