25 شهریور 1400
A A A   En
 عنوانحجم 
15061761102 برگزاري نمایشگاه در راستاي اهداف بازآفرینی200.61 KBدانلود
15021690102 تهیه طرح های طراحی شهری486.50 KBدانلود
15021690103 تهيه طرح‌هاي مجموعه شهري205.56 KBدانلود
15021692000 تهیه و بروز رسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران220.27 KBدانلود
15021758000 شناسایی و اولویت بندی محلات ناکارآمد در شهرهای هدف به تفکیک گونه های مختلف 139.38 KBدانلود
15021770000 راهبری مرمت و بهره‌برداری مجدد از ساختمان‌ها و مجموعه های ارزشمند شهری در محدوده ها و محله های هدف 149.39 KBدانلود
15022153000 بررسی ساخت و ساز و رفع تعارض موقعیت مکانی ابنیه در مسیر و حریم احداث طرحهای ساخت راه151.05 KBدانلود
15051680000 تدوين و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری409.32 KBدانلود
15051761103 برگزاري همایش و نشست هاي تخصصی در حوزه بازآفرینی214.07 KBدانلود
15051762100مدیریت مطالعات کاربردی 210.61 KBدانلود
15051762101 حمایت از پایان نامه های دانشجویی152.32 KBدانلود
15021690000 تهیه و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری237.47 KBدانلود
15061544000 شناسایی و نگهداشت اراضی ملی 402.50 KBدانلود
15061546101 تعیین نصاب مالکانه زمین موات178.29 KBدانلود
15061676000 نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور213.48 KBدانلود
15061679000 نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی و کاردانی ساختمان201.17 KBدانلود
15061681000 تعیین و حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با نظام مهندس ساختمان210.32 KBدانلود
15061761101 برگزاری مسابقات در راستای اهداف بازآفرینی178.15 KBدانلود
15061763000"  صدور گواهینامه صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای توسعه برنامه های بازآفرینی شهری 279.13 KBدانلود
15061765000 راهبری نهادها و مراکز محله محور در محدوده ها و محلات هدف 175.43 KBدانلود
15061766000تشخیص صلاحیت و حمایت از فعالیت نهادهای توسعه‌گر در پروژه های بازآفرینی شهری138.11 KBدانلود
15061769100 مدیریت اعطای مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی شهرداری و سایر سازمان‌ها 403.80 KBدانلود
18051678101 مديريت و راهبري آموزشهاي تخصصي132.07 KBدانلود
15061546100 تعیین نصاب مالکانه زمین غیر موات207.71 KBدانلود
19091551000 توزیع یارانه سود بانکی اقشار ویژه198.86 KBدانلود
15021689101 تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع ناحيه209.58 KBدانلود
15021549102واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی204.04 KBدانلود
15011768000 راهبری توسعه خدمات (روبنایی – زیربنایی) ارتقای زیرساخت‌ها و تجهیز فضاهای شهری در محدوده ها و محله های هدف 149.33 KBدانلود
15061545000 بررسی درخواست های تشخیص نوعیت زمین204.84 KBدانلود
15061677000 انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان203.34 KBدانلود
18051760000 برگزاری دوره های آموزشی برای ساکنان، مالکان، حرفه مندان و مدیران شهری در محدوده بافتهای ناکارآمد شهری 254.43 KBدانلود
13041682101 صدور پروانه اشتغال به کارسازندگان انبوه مسکن و ساختمان(انبوه سازان)مهندسی ،کاردانی (حقیقی)174.38 KBدانلود
13041682102 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (حقیقی) مهندسی، کاردانی، تجربی166.30 KBدانلود
13041682103 صدور پروانه اشتغال به کار کادانی شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)165.59 KBدانلود
13041682104 صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور ، تمدید، ارتقاء و انتقال)178.53 KBدانلود
13041682105 صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی)165.68 KBدانلود
13041682106صدور پروانه اشتغال به کارسازندگان انبوه مسکن و ساختمان(انبوه سازان)مهندسی ،کاردانی (حقوقی)145.36 KBدانلود
15021549103 واگذاری زمین به عموم مردم197.53 KBدانلود
13041682107 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (حقوقی) و معماری تجربی –مهندسی174.30 KBدانلود
13052156100 احداث و بهسازی راه اصلی و فرعی153.47 KBدانلود
13052156101 احداث و بهسازی راه روستایی151.70 KBدانلود
13052157000 مطالعه و پایش مسیر پروژه های راهسازی151.62 KBدانلود
13091829000 پاسخ به استعلام مالکیت دولتی (فرم ج)212.43 KBدانلود
15011550000 واگذاری واحدهای ساخته شده به عموم مردم201.43 KBدانلود
15011769102 تهیه طرح مسکن امید177.47 KBدانلود
15012152000 صدورمجوز تخریب و بازسازی ساختمانهای عمومی و دولتی153.17 KBدانلود
15012154000 نظارت بر تغییرات طرح تفصیلی موضوع کمیسیون ماده 5174.48 KBدانلود
15021549100 واگذاری زمین به اقشار ویژه199.89 KBدانلود
15021549101 واگذاری زمین به دستگاه های دولتی211.99 KBدانلود
13041682109 صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی "طراح و ناظر"175.98 KBدانلود
19091767000  توانمندسازی ساکنین بافتهای ناکارآمد شهری 184.43 KBدانلود