25 شهریور 1400
A A A   En
کلیه مناقصات و مزایدات از طریق این صفحه در دسترس عموم قرار دارد ضمنا جهت اطلاع از مناقصات و مزایده های اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین میتوانید از آدرس http://iets.mporg.ir نیز استفاده نمائید.
 عنوانحجمتوضیحات 
تکمیل تقاطع غیرهمسطح سه راهی آبترشنامشخصتاریخ انتشار 16/7/1399 - مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت: 13روز پنجشنبه مورخ 1399/7/24دانلود
تکمیل تقاطع غیرهمسطح سه راهی آبترشنامشخصتاریخ انتشار 25/6/1399 - مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت: 14 روز دوشنبه مورخ 1399/6/31دانلود
احداث واحدهای طرح اقدام ملی مسکن استان قزویننامشخصتاریخ انتشار 17/6/1399 - مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت: 14 روز شنبه مورخ 1399/6/22دانلود
تکمیل مسجد جواد الائمه شهرک مهرگان نامشخصتاریخ انتشار 29/5/1399 - مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت: 14 روز شنبه مورخ 1399/6/1دانلود
تکمیل مسجد جواد الائمه شهرک مهرگان نامشخصتاریخ انتشار 28/4/1399 - مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت: 14 روز چهارشنبه مورخ 1399/5/1دانلود
پروژه احداث مرکز اجتماعی - انتظامی محله لالوها شهر قزویننامشخصتاریخ انتشار 7/4/1399 - مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت: 14 روز چهارشنبه مورخ 1399/4/11دانلود
تکمیل ساختمان نگهبانی و محوطه سازی مجتمع ادارات شهرستان البرزنامشخصتاریخ انتشار 26/3/1399 - مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از ساعت: 14 روز شنبه مورخ 1399/3/31دانلود
حفاظت و نگهداری از اراضی و املاک تحت مالکیت در سطح استان نامشخصتاریخ انتشار 21/3/1399 - مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت: 14 روز یکشنبه مورخ 1399/3/25دانلود
تکمیل ساختمان نگهبانی و محوطه سازی مجتمع ادارات شهرستان البرزنامشخصتاریخ انتشار 23/2/1399 - مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت: 14 روز یکشنبه مورخ 1399/2/28دانلود
پروژه زیرگذر ضیا آباد – تاکستان ومسیر جنوبی تقاطع خط آهن با جاده ضیاء آباد و پروژه لکه گیری و روکش آسفالت محور آبیک – محمدیهنامشخصتاریخ انتشار 13/2/1399 - مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت: 13 روز پنجشنبه مورخ 1399/2/18دانلود
احداث ساختمان کلانتری شهرک مهرگان قزویننامشخصتاریخ انتشار 3/2/1399 - مهلت زمان دریاف اسناد مناقصه از سایت ساعت: 14 روز دوشنبه مورخ 1399/2/8دانلود
تکمیل ساختمان نگهبانی و محوطه سازی مجتمع ادارات شهرستان البرزنامشخصتاریخ انتشار 23/1/1399 - مهلت زمان دریاف اسناد مناقصه از سایت ساعت: 13روز پنجشنبه مورخ 1399/1/28دانلود
 عنوانحجمتوضیحات 
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری کاربری تفریحی - گردشگری در شهر قزوین نامشخصتاریخ انتشار : 20/7/99 و 21/7/99 - مهلت ارسال پیشنهاد: 30/7/99دانلود
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری کاربری تجهیزات شهری – نمایشگاه عمومی در شهر قزوین نامشخصتاریخ انتشار : 20/2/99 و 21/2/99 - مهلت ارسال پیشنهاد: 3/3/99دانلود