| 05 مهر 1399
A A A   En
کلیه مناقصات و مزایدات از طریق این صفحه در دسترس عموم قرار دارد ضمنا جهت اطلاع از مناقصات و مزایده های اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین میتوانید از آدرس http://iets.mporg.ir نیز استفاده نمائید.
 عنوانحجمتوضیحات 
پروژه زیرگذر ضیا آباد – تاکستان ومسیر جنوبی تقاطع خط آهن با جاده ضیاء آباد و پروژه لکه گیری و روکش آسفالت محور آبیک – محمدیه98.20 KBتاریخ انتشار 13/2/1399 - مهلت زمان دریاف اسناد مناقصه از ساعت: 14 روز یکشنبه مورخ 1399/2/28دانلود
احداث ساختمان کلانتری شهرک مهرگان قزوین98.20 KBتاریخ انتشار 3/2/1399 - مهلت زمان دریاف اسناد مناقصه از ساعت: 14 روز یکشنبه مورخ 1399/2/22دانلود
تکمیل ساختمان نگهبانی و محوطه سازی مجتمع ادارات شهرستان البرز685.58 KBتاریخ انتشار 23/1/1399 - مهلت زمان دریاف اسناد مناقصه از ساعت: 14 روز یکشنبه مورخ 1399/2/14دانلود
 عنوانحجمتوضیحات 
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری کاربری تجهیزات شهری – نمایشگاه عمومی در شهر قزوین 58.83 KBتاریخ انتشار : 20/2/99 و 21/2/99 - مهلت ارسال پیشنهاد: 3/3/99دانلود