17 آذر 1398
En | 
کلیه مناقصات و مزایدات از طریق این صفحه در دسترس عموم قرار دارد ضمنا جهت اطلاع از مناقصات و مزایده های اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین میتوانید از آدرس http://iets.mporg.ir نیز استفاده نمائید.
 عنوانحجمتوضیحات 
احداث ساختمان و محوطه بازارچه تجاري مهرگان79.43 KBتاریخ انتشار 28/5/1938 - مهلت زمان دریاف اسناد مناقصه از ساعت: 14 روز شنبه مورخ 1398/6/2دانلود
مرمت واحیای خانه صلاحی قزوین 79.86 KBتاریخ انتشار 09/04/1398 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14روز پنجشنبه مورخ 13/04/1398دانلود
مرمت واحیای خانه صلاحی قزوین 79.58 KBتاریخ انتشار 12/03/1398 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14روز پنجشنبه مورخ 16/03/1398دانلود
بهسازی راههای روستایی لوشان - سیردان - تکمیل راه روستایی زیاران و کذلک80.77 KBتاریخ انتشار 30/02/1398 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14روز پنجشنبه مورخ 02/03/1398دانلود
بهسازی راههای روستایی لوشان - سیردان - تکمیل راه روستایی زیاران - تکمیل راه روستایی کذلک81.29 KBتاریخ انتشار 28/02/1398 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14روز پنجشنبه مورخ 02/03/1398دانلود
بهسازی راههای روستایی کشمرز80.01 KBتاریخ انتشار 24/02/1398 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14روز شنبه مورخ 28/02/1398دانلود
تکمیل راه روستایی دشتک - اردلان - تكميل ساختمان، نگهبانی و دیوار کشی مجتمع فرهنگی دینی الوند81.14 KBتاریخ انتشار 22/02/1398 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14روز شنبه مورخ 28/02/1398دانلود
اجرای اسکلت فلزی باکس مرکزی طبقه زیرزمین ساختمان اصلی مصلی تاکستان - بهسازی راههای روستایی طزرکش84.55 KBتاریخ انتشار 21/02/1398 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14روز چهارشنبه مورخ 25/02/1398دانلود
تکمیل راه روستایی زیاران - تکمیل راه روستایی کذلک80.44 KBتاریخ انتشار 11/02/1398 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14روز یکشنبه مورخ 15/02/1398دانلود
تکمیل راه روستایی دشتک - اردلان تکمیل بلوار ورودی روستای زین آباد بهسازی راههای روستایی کشمرز تكميل ساختمان، نگهبانی و دیوار کشی مجتمع فرهنگی دینی الو81.99 KBتاریخ انتشار 05/02/1398 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14روز سه شنبه مورخ 10/02/1398دانلود
تکمیل ساختمان ، نگهبانی ودیوارکشی مجتمع فرهنگی دینی الوند - تکمیل راه روستایی پل بهرام آباد- خسرود تا دستجرد سفلی -بهسازی راههای روستایی طزرکش - بهسا81.90 KBتاریخ انتشار 03/02/1398 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14روز یکشنبه مورخ 08/02/1398دانلود
اجرای اسکلت فلزی باکس مرکزی طبقه زیرزمین ساختمان اصلی مصلی تاکستان92.98 KBتاریخ انتشار 25/01/1398 - مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14روز شنبه مورخ 31/01/1398 دانلود
بهسازی و آسفالت راههای روستایی آبیک و بهسازی و آسفالت راههای روستایی البرز و قزوین44.73 KBتاریخ انتشار 1397/7/22- تاریخ دریافت اسناد 1397/7/26دانلود
بازگشایی و بستر سازی راه دسترسی چشمه آبگرم یله گنبد و بهسازی و آسفالت راههای روستایی خرزان، ساربانک، امیر آباد و نارنده (بخش کوهین) 48.96 KBتاریخ انتشار 1397/7/9- تاریخ دریافت اسناد 1397/7/14دانلود
بهسازی و تعریض بلوار شاهین تپه43.12 KBتاریخ انتشار 1397/6/12- تاریخ دریافت اسناد 1397/6/15دانلود
احداث تقاطع ضیاءآباد به سمت اتوبان43.24 KBتاریخ انتشار 1397/5/29 - تاریخ دریافت اسناد 1397/6/3 دانلود
حفاظت از اراضی ملی تحت مالکیت اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین - آرشیو اسناد الکترونیک67.16 KBتاریخ انتشار 1397/5/14- تاریخ دریافت اسناد 1397/5/18دانلود
احداث خانه فرهنگ چوبیندر / بهسازی معابر هادی آباد57.68 KBتاریخ انتشار 1397/4/5 - تاریخ دریافت اسناد 1397/4/9دانلود
بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن حوزه شهرستان قزوین38.32 KBتاریخ انتشار 1397/5/7 - تاریخ دریافت اسناد 1397/5/11دانلود
 عنوانحجمتوضیحات 
واگذاری دو قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر قزوین 239.65 KBتاریخ انتشار : 10/04/98 - مهلت ارسال پیشنهاد : 23/04/98دانلود
واگذاری چهار قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر قزوین239.65 KBتاریخ انتشار :20/3/98 - مهلت ارسال پیشنهاد : 1/4/98دانلود
یک قطعه زمین با کاربری ورزشی جهت احداث ورزشگاه ویژه معلولین در اراضی شهر قزوین تحت پلاک ثبتی 15/14 فرعی از 36 اصلی بخش 5 قزوین174.84 KBتاریخ انتشار : 19/4/98 مهلت ارسال پیشنهاد : 31/4/98دانلود
یک قطعه زمین با کاربری آموزشی در اراضی شهرستان بوئین زهرا تحت پلاک ثبتی 46 اصلی بخش 9 قزوین58.14 KBتاریخ انتشار : 10/4/98 - مهلت ارسال پیشنهاد : 22/4/98دانلود
یک قطعه زمین با کاربری تجاری در اراضی مینودر قزوین تحت پلاک ثبتی 2/282/94 فرعی از 43/41 اصلی بخش 5 قزوین 239.65 KBتاریخ انتشار : 26/3/98 - مهلت ارسال پیشنهاد : 9/4/98دانلود
واگذاری یک قطعه زمین با کاربری آموزشی در اراضی ناحیه شهری مهرگان - پلاک 57 فرعی از 33 اصلی بخش 5174.84 KBتاریخ انتشار : 25/2/98 - مهلت ارسال پیشنهاد : 7/3/98دانلود
واگذاری دو قطعه زمین با کاربری آموزشی در اراضی قزوین - پلاک 11 فرعی از 38 اصلی بخش 5 - پلاک 94/282/2 فرعی از 43/41 اصلی بخش 5 560.68 KBتاریخ انتشار : 3/2/98 - مهلت ارسال پیشنهاد : 16/2/98دانلود
تمدید مزایده 20 قطعه زمین با کاربری تجاری ناحیه شهری مهرگان278.49 KBتاریخ انتشار 1397/09/28 - تاریخ ارسال پیشنهاد 1397/10/15دانلود
مزایده 20 قطعه زمین با کاربری تجاری ناحیه شهری مهرگان1.42 MBتاریخ انتشار 1397/09/28 - تاریخ ارسال پیشنهاد 1397/10/10دانلود
یک قطعه زمین با کاربری درمانی جهت احداث درمانگاه در اراضی ناحیه شهری مهرگان245.74 KBتاریخ انتشار 1397/7/9- تاریخ ارسال پیشنهاد 1397/7/24دانلود
مزایده 8 قطعه زمین با کاربری تجاری ناحیه شهری مهرگان258.66 KBتاریخ انتشار 1397/7/1- تاریخ ارسال پیشنهاد 1397/7/15دانلود
فروش یک دستگاه خودرو وانت نیسان دو کابین35.76 KBتاریخ انتشار 1396/11/25 - تاریخ ارسال پیشنهاد 1396/12/9دانلود