| 05 مهر 1399
A A A   En

متقاضیان در هر کدام از رسته های زیر میتوانند جهت دریافت خدمات در دامنه ی خدمات این اداره کل، ضمن مطالعه ی فایلهای درج شده در هر یک موارد زیر ،با مراحل انجام کار، واحد ذیربط، مسئول مربوطه، محل استقرار، مدارک و فرمهای مورد نیاز و زمان لازم برای انجام کار، آشنایی لازمه را دریافت نمایند.

 

لیست استعلام های مدیریت شهرسازی و معماری جهت دریافت کلیک نمائید.

شهرسازی

 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
تدوین و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری  1397/10/25235.64 KBدانلود
نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور  1397/10/26290.74 KBدانلود
نظارت بر عملکرد نظام مهندسی و کاردانی ساختمان  1397/10/26286.92 KBدانلود
نظارت بر برگزاری انتخابات نظام مهندسی، کانون کارکنان فنی ساختمان و سایر تشکل ها  1397/10/26289.14 KBدانلود
نظارت بر برگزاری آزمون ورود به حرفه  1397/10/26283.91 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کارسازندگان انبوه مسکن و ساختمان(انبوه سازان)مهندسی ،کاردانی (حقیقی)  1397/10/25308.75 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کارسازندگان انبوه مسکن و ساختمان(انبوه سازان)مهندسی ،کاردانی (حقوقی)  1397/10/25233.38 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور، تمدید، ارتقاء، انتقال)  1397/10/25291.11 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور، تمدید، ارتقاء، انتقال)  1397/10/26241.56 KBدانلود
کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی  1397/10/25363.01 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (حقیقی) مهندسی، کاردانی، تجربی  1397/10/25232.81 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (حقوقی) و معماری تجربی –مهندسی  1397/10/25232.81 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی شخص حقوقی  1397/10/26196.87 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی(طراح و ناظر)  1397/10/26235.59 KBدانلود
تهیه و تصویب طرح های فرادست توسعه و عمران  1397/10/25237.74 KBدانلود
تهیه و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری  1397/10/25237.47 KBدانلود
تهیه و بروز رسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران  1397/10/25400.64 KBدانلود
تهیه عکس و نقشه پایه  1397/10/25230.98 KBدانلود
تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدرک مرتبط با نظام مهندسی ساختمان  1397/10/26284.17 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (حقوقی) و معماری تجربی –مهندسی  1397/10/26273.92 KBدانلود
کمیسیون ماده 5  1397/10/25244.49 KBدانلود

اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساخت

 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدرک مرتبط با نظام مهندسی ساختمان  1397/10/26284.17 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی(طراح و ناظر)  1397/10/26235.59 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی شخص حقوقی  1397/10/26196.87 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (حقوقی) و معماری تجربی –مهندسی  1397/10/26273.92 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (حقیقی) مهندسی، کاردانی، تجربی  1397/10/26232.81 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور، تمدید، ارتقاء، انتقال)  1397/10/26291.11 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور، تمدید، ارتقاء، انتقال)  1397/10/26273.92 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کارسازندگان انبوه مسکن و ساختمان(انبوه سازان)مهندسی ،کاردانی (حقوقی)  1397/10/26233.38 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کارسازندگان انبوه مسکن و ساختمان(انبوه سازان)مهندسی ،کاردانی (حقیقی)  1397/10/26308.75 KBدانلود
نظارت بر برگزاری آزمون ورود به حرفه  1397/10/26283.91 KBدانلود
نظارت بر برگزاری انتخابات نظام مهندسی، کانون کارکنان فنی ساختمان و سایر تشکلها  1397/10/26289.14 KBدانلود
نظارت بر عملکرد نظام مهندسی و کاردانی ساختمان  1397/10/26286.92 KBدانلود
نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور  1397/10/26290.74 KBدانلود