25 شهریور 1400
A A A   En

متقاضیان در هر کدام از رسته های زیر میتوانند جهت دریافت خدمات در دامنه ی خدمات این اداره کل، ضمن مطالعه ی فایلهای درج شده در هر یک موارد زیر ،با مراحل انجام کار، واحد ذیربط، مسئول مربوطه، محل استقرار، مدارک و فرمهای مورد نیاز و زمان لازم برای انجام کار، آشنایی لازمه را دریافت نمایند.

 

لیست استعلام های مدیریت شهرسازی و معماری جهت دریافت کلیک نمائید.

شهرسازی

 عنوانتاریخ اصلاححجم 
ساماندهي و بهسازي نماها، جداره ها و مناظر شهري، مناسب سازي محيط و معابر1399/12/25نامشخصدانلود
نظارت بر عملکرد نظام مهندسی و کاردانی ساختمان1397/10/26286.92 KBدانلود
نظارت بر برگزاری انتخابات نظام مهندسی، کانون کارکنان فنی ساختمان و سایر تشکل ها1397/10/26289.14 KBدانلود
نظارت بر برگزاری آزمون ورود به حرفه1397/10/26283.91 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کارسازندگان انبوه مسکن و ساختمان(انبوه سازان)مهندسی ،کاردانی (حقیقی)1397/10/25308.75 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کارسازندگان انبوه مسکن و ساختمان(انبوه سازان)مهندسی ،کاردانی (حقوقی)1397/10/25233.38 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور، تمدید، ارتقاء، انتقال)1397/10/25291.11 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور، تمدید، ارتقاء، انتقال)1397/10/26241.56 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (حقیقی) مهندسی، کاردانی، تجربی1397/10/25232.81 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (حقوقی) و معماری تجربی –مهندسی1397/10/26273.92 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (حقوقی) و معماری تجربی –مهندسی1397/10/25232.81 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی شخص حقوقی1397/10/26196.87 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی(طراح و ناظر)1397/10/26235.59 KBدانلود
تهیه و تصویب طرح های فرادست توسعه و عمران1397/10/25237.74 KBدانلود
تهیه و بروز رسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران1399/12/25400.64 KBدانلود
تهیه عکس و نقشه پایه1397/10/25230.98 KBدانلود
تهیه طرح های توسعه و عمران جامع شهری1399/12/25نامشخصدانلود
تهيه طرح‌هاي مجموعه شهري1399/12/25نامشخصدانلود
تهيه طرح‌هاي طراحي شهري1399/12/25نامشخصدانلود
تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع ناحيه1399/12/25نامشخصدانلود
تهيه طرح‌هاي تفصيلي شهري1399/12/25نامشخصدانلود
تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدرک مرتبط با نظام مهندسی ساختمان1397/10/26284.17 KBدانلود
تدوین و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری1397/10/25235.64 KBدانلود
نظارت بر تغییرات طرح تفصیلی موضوع کمیسیون ماده 51399/12/25نامشخصدانلود
نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور1397/10/26290.74 KBدانلود
کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی1397/10/25363.01 KBدانلود

اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساخت

 عنوانتاریخ اصلاححجم 
تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدرک مرتبط با نظام مهندسی ساختمان1397/10/26284.17 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی(طراح و ناظر)1397/10/26235.59 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی شخص حقوقی1397/10/26196.87 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (حقوقی) و معماری تجربی –مهندسی1397/10/26273.92 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (حقیقی) مهندسی، کاردانی، تجربی1397/10/26232.81 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور، تمدید، ارتقاء، انتقال)1397/10/26291.11 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور، تمدید، ارتقاء، انتقال)1397/10/26273.92 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کارسازندگان انبوه مسکن و ساختمان(انبوه سازان)مهندسی ،کاردانی (حقوقی)1397/10/26233.38 KBدانلود
صدور پروانه اشتغال به کارسازندگان انبوه مسکن و ساختمان(انبوه سازان)مهندسی ،کاردانی (حقیقی)1397/10/26308.75 KBدانلود
نظارت بر برگزاری آزمون ورود به حرفه1397/10/26283.91 KBدانلود
نظارت بر برگزاری انتخابات نظام مهندسی، کانون کارکنان فنی ساختمان و سایر تشکلها1397/10/26289.14 KBدانلود
نظارت بر عملکرد نظام مهندسی و کاردانی ساختمان1397/10/26286.92 KBدانلود
نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور1397/10/26290.74 KBدانلود