25 شهریور 1400
A A A   En

متقاضیان در هر کدام از رسته های زیر میتوانند جهت دریافت خدمات در دامنه ی خدمات این اداره کل، ضمن آشنایی با مراحل انجام کار، واحد ذیربط، مسئول مربوطه، محل استقرار، مدارک و فرمهای مورد نیاز و زمان لازم برای انجام کار، فرم ها و روال های مورد نظر را دانلود نمایند.
 

لیست استعلام های مدیریت توسعه و منابع جهت دریافت کلیک نمائید

توسعه انسانی و تحول اداری