25 شهریور 1400
A A A   En

متقاضیان در هر کدام از رسته های زیر میتوانند جهت دریافت خدمات در دامنه ی خدمات این اداره کل، ضمن مطالعه ی فایلهای درج شده در هر یک موارد زیر ،با مراحل انجام کار، واحد ذیربط، مسئول مربوطه، محل استقرار، مدارک و فرمهای مورد نیاز و زمان لازم برای انجام کار، آشنایی لازمه را دریافت نمایند.

 

لیست استعلام های مدیریت املاک و حقوقی جهت دریافت کلیک نمائید

 عنوانتاریخ اصلاححجم 
اجاره اراضی واقع شده در حریم شهرها و شهرک ها با کاربری های متفاوت1397/10/23313.77 KBدانلود
پاسخ به استعلام سابقه مالکیت دولتی (فرم جیم)1399/12/24نامشخصدانلود
تحصیل اراضی داخل حریم1397/10/23312.19 KBدانلود
تحصیل اراضی داخل محدوده1397/10/23312.81 KBدانلود
تعیین نصاب مالکانه اراضی غیر موات1399/12/24352.72 KBدانلود
تعیین نصاب مالکانه اراضی موات1399/12/24274.85 KBدانلود
تعیین و تکلیف اراضی تصرفی-واگذاری به متصرفین مطابق بخشنامه ابلاغی1397/10/23319.00 KBدانلود
توزیع یارانه سود بانکی اقشار ویژه1399/12/24304.82 KBدانلود
خرید و تهاتر اراضی1397/10/23312.56 KBدانلود
شناسایی و نگهداشت زمین های ملی1399/12/20303.25 KBدانلود
كميسيون ماده 12 موضوع شناسايي اراضي(بررسی نوعیت زمین)1399/12/24272.93 KBدانلود
واگذاری زمین به اقشار ویژه1399/12/24309.51 KBدانلود
واگذاری زمین به دارندگان موافقتنامه های اصولی1399/12/24236.77 KBدانلود
واگذاری زمین به دستگاه های دولتی1399/12/24308.91 KBدانلود
واگذاری زمین به عموم مردم(برگزاری مزایده)1399/12/24309.05 KBدانلود
واگذاری واحدهای ساخته شده به عموم مردم1399/12/24279.93 KBدانلود