| 05 مهر 1399
A A A   En

مراجعین میتوانند به قسمت خدمات الکترونیک سایت مراجعه کرده  و با پر کردن و ارسال  فرم خدمت مورد نظر، در قسمت ذیل خدمت مورد نظر خود را دریافت نمایند و همچنین در صورت تمایل در نظر سنجی خدمت مورد نظر شرکت نمایند

ثبت
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
NationalCode
لطفا تلفن همراه خود را کامل وارد نمایید.
تلفن ثابت را به همراه کد شهرستان وارد نمایید.
لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
لطفا آدرس خود را به صورت کامل وارد نمایید.
راهنما
انتخاب نمایید
راهنما
انتخاب نمایید
راهنما
انتخاب نمایید
راهنما
انتخاب نمایید
راهنما
انتخاب نمایید
راهنما
انتخاب نمایید
راهنما
انتخاب نمایید
حجم فایل پیوستی باید بزرگتر از 0 و کوچکتر یا مساوی 10 مگابایت باشد.
شما می توانید فایل هایی با پسوند doc,docx,pdf,rar,zip را بارگذاری نمایید.
پیگیری / دریافت پاسخ
رهگیری