25 شهریور 1400
A A A   En

شهروندان محترم که مايل به ارتباط مستقیم با مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین هستید، مي توانید با تکميل فرم زیر مستقیماً نظرات، مشکلات و پیشنهادات خود را در میان بگذارید.

ثبت
FullName
NationalCode
لطفا تلفن همراه خود را کامل وارد نمایید.
phone
لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.
لطفا آدرس خود را به صورت کامل وارد نمایید.
راهنما
انتخاب نمایید
راهنما
انتخاب نمایید
راهنما
انتخاب نمایید
راهنما
انتخاب نمایید
راهنما
انتخاب نمایید
راهنما
انتخاب نمایید
راهنما
انتخاب نمایید
تصویر امنیتی
کد فوق را در فیلد زیر را وارد نمایید
پیگیری / دریافت پاسخ
تصویر امنیتی
کد فوق را در فیلد زیر را وارد نمایید
رهگیری