26 مهر 1400
A A A   En

 

 

تلفن
33339029-028
فکس 3332482-028  
ساختمان پونک : قزوین انتهای خیابان سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مجتمع ادارات پونک، اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
تلفن
33659455-028
فکس 33659460-028  
پست الکترونیک info@qmrud.ir
ارتباط با حراست
تلفن
33820463-028
فکس 33820462-028  
پست الکترونیک herasat@qmrud.ir